Bio

Agnieszka Zawisza is a painter, visual artist and art teacher. She studied at the Warsaw Art Academy, Department of Painting (1994-2000), obtaining a Master’s degree with honours in the year 2000. The artist has obtained her Ph.D in the field of Fine Arts at the Łódź Art Academy in 2019.  Oil painting is her most frequently used medium, but the artist also uses collage and other techniques on paper. Numerous solo shows and frequent involvement in group exhibitions are evidence of her prevailing qualities of being active as an artist and member of the artistic community.

 • Art Market Budapest, Budapest, Hungary, participation in Art Fair with Apteka Sztuki Gallery (2020)
 • Performance “Whipeout” and solo show in TA3 Art House, Warsaw Off Art festival (2020)
 • „Paintings and Traces”, Bardzo Biała Gallery, Warsaw, solo show (2020)
 • „Paintings” Solo exhibition, Constanitin Bracusi Gallery, Chisinau, Moldova (2019)
 • Chisinau Painting Biennial 2019, Chisinau, Republic of Moldova. Participant. (2019)
 • „Black on white”, Apteka Sztuki Gallery, Warsaw (2018)
 • „#101smallformats”, solo show, Gallery TA3, Warsaw (2017)
 • „Chisinau Painting Biennial 2017, Chisinau, Republic of Moldova – First Prize Winner (2017)
 • „From Diverse Sides ”, Apteka Sztuki Gallery, Warsaw,  Solo show  (2016)
 • „AQVARIA”, m4 Gallery, Warsaw,  Solo show  (2016)
 • ”Zones and Territories”, Ta3 Gallery ,Warsaw, Solo show (2016)
 • ”Synergia”, Willa Gallery, Łodź, group show (2016)
 • XXS size, summer edition, Berlin Blue Art. Space, Berlin ,Germany group show (2016)
 • XXS for Christmas, Berlin Blue Art. Space, Berlin, Germany, group show (2015)
 • Painting, Das Esszimmer, Bonn, Germany, Solo show  (2015)
 • ”Water”, Ta3 Gallery, Warsaw, Solo show (2015)
 • Zderzenie/Clash , Agnieszka Zawisza/Kama Jackowska, Nowe Miejsce, Warsaw  (2015)
 • Abstract III, Brickton Art Centre, Chicago, USA, group show (2014)
 • „Okarytmy”, Gallery Art. Space of the science University in Siedlce, Poland, Solo show (2013)
 • 19 x 19 – 19 Artists in the 19th District, Warsaw,  group show (2013)
 • „Water”, Apteka Sztuki Gallery, Warsaw, Solo show (2013)
 • Galeria Quadrillion, Warsaw, „Remembering ‘44”, participation in happening and group show (2013)
 • Galeria TA 3, Warsaw „Hydrozagadka” Solo show (2013)

Agnieszka Zawisza, malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom z Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks z Litografii w pracowni prof. Wacława Winieckiego  obroniła w 2000 r. zdobywając wyróżnienie. W 2017 r. ukończyła studia doktoranckie na łódzkiej ASP a tytuł doktora obroniła w 2019. Promotorem pracy była prof. Aleksandra Gieraga. W roku 2017 zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Mołdawii. Działa w stowarzyszeniu artystycznym Front Sztuki. Liczne wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, pokazują stałą aktywność twórczą artystki. Częstym motywem w jej malarstwie jest pejzaż. Fragmenty widzialnego świata, utrwalone na zdjęciach są przełożone na język form i kolorów, rządzących obrazem. Koniecznym dla artystki jest zastosowanie pewnej syntezy, wyzbycie się dosłowności, przełożenie bogactwa natury na bogactwo środków malarskich. Agnieszka Zawisza jest współautorką multimedialnego projektu „Matkopolko”, odnoszącego się do kondycji matki-artystki we współczesnym społeczeństwie. Artystka zajmuje się także pracą dydaktyczną, nauczając na wyższej uczelni artystycznej oraz prowadząc warsztaty. 

 • Obrazy i Ślady, Galeria Bardzo Biała, wystawa indywidualna, Warszawa, 2020
 • Wystawa indywidualna, Galeria Constantin Brancusi, Kizsyniów, Mołdawia (2019)
 • Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów, Mołdawia (2019)
 • Black on White, wystawa zbiorowa, Galeria Monumental, Lisbona, Portugalia (2018)
 • Budapest Art Market, udział w międzynarodowych targach sztuki z Galerią Apteka Sztuki z Warszawy, Budapeszt, Węgry (2018)
 • Czarno na białym, wystawa zbiorowa, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa (2018)
 • Macierzyństwo, wystawa zbiorowa, Muzeum Etnograficzne w Lublinie (2018)
 • Ekspresja, kolor, forma, wystawa z Agatą Czeremuszkin-Chrut, Galeria Tymczasowa, Warszawa (2018)
 • Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów Mołdawia (I Nagroda) (2017)
 • Pałac Kultury w Jassach, Rumunia, wystawa laureatów Biennale Malarstwa z Mołdawii (2017)
 • ”Point of Dispute” Agnieszka Zawisza i Jakub Łączny, Berlin Blue Art Space, Berlin (2017)
 • „101 small formats” , Galeria TA3, Warszawa, wystawa indywidualna (2017)
 • 8 kobiet, Galeria Metamorfozy, Warszawa, wystawa zbiorowa (2017)
 • Collage, Galeria Ta3, Warszawa, wystawa zbiorowa (2017)
 • Z różnych stron, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, wystawa indywidualna, (2016)
 • AQVARIA, m4 Gallery w Warszawie, wystawa indywidualna (2016)
 • Mapy i terytoria, Galeria TA3 w Warszawie , wystawa indywidualna (2016)
 • Kraków (2016)
 • Synergia, Galeria Willa, Łódź, wystawa doktorantów (2016)
 • Ego, Galeria Nova, Łódź, wystawa doktorantów (2016)
 • Galeria Kobro, ASP w Łodzi, wystawa doktorantów (2016)
 • XXS for XMAS, Berlin Blue Space,  wystawa zbiorowa (2015)
 • Paintings, Das Esszimmer Galery, Bonn, Niemcy, wystawa indywidualna (2015)
 • Woda, Galeria TA 3 w Warszawie, wystawa indywidualna (2015)
 • Zderzenie/Clash , Agnieszka Zawisza/Kama Jackowska, Nowe Miejsce, Warszawa  (2015)
 • 19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy druga edycja, Warszawa,  udział w wystawie zbiorowej (2014)
 • Abstract III, Brickton Art Centre, Chicago, USA, udział w wystawie zbiorowej (2014)
 • Przestrzeń Sztuk Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Okarytmy”, wystawa indywidualna (2013)
 • 19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy, Warszawa,  udział w wystawie zbiorowej (2013)
 • Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, „Woda”, wystawa indywidualna (2013)
 • Galeria Quadrillion, Warszawa, „Pamiętamy ‘44”, udział w happeningu malarskim i wystawie zbiorowej (2013)
 • Galeria TA 3, Warszawa „Hydrozagadka” wystawa indywidualna (2013)
 • Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, „Podróże”, wystawa zbiorowa (2013)
 • Galeria DAP 3 Warszawa, „Rozmowy”, wystawa zbiorowa (2013)
 • Galeria Manhattan, Łódź „Matki negocjatorki” , wystawa zbiorowa (2012)
 • Warsztaty Kultury, Lublin, „Macierzyństwo”, wystawa zbiorowa (2012)
 • No Woman No Art, Poznań, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Galeria Rynek, Olsztyn, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Tamika, Warszawa „Agnieszka Zawisza z synami” wystawa indywidualna oraz prezentacja projektu wykonanego wspólnie z dziećmi (2012)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Konfronty Rysunku”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Teatr Imka, Warszawa, „Matkopolko” wystawa projektu Agnieszki Zawiszy, Anity Burdzińskiej-Bojarskiej i Anny Bedyńskiej (2011)
 • Wydawnictwo Agora, Warszawa, „Matkopolko” (2011)
 • Galeria Apteka Sztuki, Warszawa „Miasto” wystawa indywidualna (2011)
 • Galeria Wystawa, Warszawa „Malarstwo” wystawa indywidualna (2011)
 • Teatr Kwadrat, Warszawa, „Kobiety na Froncie”, wystawa zbiorowa (2011)
 • Galeria Młodych Twórców, „Poruszenie”, wystawa indywidualna (2010)
 • Grawitacja, Warszawa, „Splash!”, wystawa indywidualna (2010)
 • Grawitacja, Warszawa „Polka dots” (2010) Reduta, Warszawa Noc Muzeów (2009)
 • CDQ , Warszawa Projekt Paintstep, (2009)
 • PZO, Warszawa – Noc muzeów (2008)
 • Galeria Farbiarnia, Warszawa „Figuracja czy abstrakcja”(2008)
 • Galeria Ars-pro-toto, Erlangen „Figurazion und Abstraktion”
 • Galeria Lufcik, Warszawa „Wietrzenie obrazów” (2008)
 • Info-Galeria, Warszawa, „Koniec objazdu”, wystawa indywidualna (2007)
 • Oficyna Malarska, Warszawa, „Malarstwo”, wystawa indywidualna(2007)
 • Oficyna Malarska, Warszawa, „W kręgu Ziemskiego”, wystawa zbiorowa
 • Udział w wystawach Pracowni 103 na terenie PZO, przy ulicy Grochowskiej w Warszawie (2005-2007)
 • SARP, Warszawa, „Między emocją a rozumem”, wystawa malarstwa (2005)
 • Dni Dziedzictwa Europejskiego w ramach działań UNESCO, Wystawa „Ogrody otwarte” Podkowa Leśna
 • Atelier Gallery, Bangkok, wystawa indywidualna (2004)
 • Radna 13, Warszawa, „Szkicownik Tajlandzki”, wystawa indywidualna
 • Galeria Ateneum Młodych, wystawa zbiorowa (2003)
 • Hotel Westin, Warszawa, wystawa na otwarcie hotelu